Περιήγηση στο εργοστάσιο

Υπάρχουν 3 εργαστήρια και 1 μεγάλη αποθήκη στο Jinglong

Εργαστήριο No.1 (εργαστήριο συσκευασίας): Είναι υπεύθυνο για τη συναρμολόγηση και τη συσκευασία των ακίδων πουλιών.

Εργαστήριο No.2 (εργαστήριο έγχυσης): Όλα τα πλαστικά προϊόντα και αξεσουάρ παράγονται εδώ.

Εργαστήριο Νο. 3 (Εργαστήριο διάτρησης): Τα μεταλλικά προϊόντα και τα αξεσουάρ, όπως η παγίδα ποντικιού πολλαπλών παγιδεύονται εδώ

Αποθήκη: Χωρίζεται σε μπλοκ τελικών προϊόντων και μπλοκ πρώτων υλών.